Công tắc ngữ cảnh

Fibaro Button

2,940,000VNĐ
Work With:

Công tắc Relay

Fibaro Bypass 2

2,500,000VNĐ
Work With:

Cảm biến khói cháy

Fibaro CO Sensor

4,300,000VNĐ
Work With:

Công tắc Dimmer

Fibaro Dimmer 2

2,500,000VNĐ
Work With:

Cảm biến cửa

Fibaro Door Window Sensor 2

2,550,000VNĐ
Work With:

Công tắc Relay

Fibaro Double Relay Switch

2,500,000VNĐ
Work With:
Browse Wishlist

Công tắc Relay

Fibaro Double Switch 2

2,500,000VNĐ
Work With:

Cảm biến nước tràn

Fibaro Flood Sensor

2,950,000VNĐ
Work With:

Điều khiển trung tâm

Fibaro Home Center 2

31,460,000VNĐ
Work With:

Điều khiển trung tâm

Fibaro Home Center Lite

15,820,000VNĐ
Work With:

Chuông cửa

Fibaro Intercom

49,000,000VNĐ
Work With:

Công tắc ngữ cảnh

Fibaro Keyfob

2,840,000VNĐ
Work With:

Cảm biến chuyển động

Fibaro Motion Sensor

2,650,000VNĐ
Work With:

Cảm biến nhiệt

Fibaro Radiator Thermostat

5,500,000VNĐ
Work With:

Công tắc Relay

Fibaro RGBW Controller

2,500,000VNĐ
Work With:

Công tắc ngữ cảnh

Fibaro Roller Shutter 2

2,800,000VNĐ
Work With:

Công tắc ngữ cảnh

Fibaro Roller Shutter 3

2,800,000VNĐ
Work With:

Công tắc Relay

Fibaro Single Relay Switch

2,500,000VNĐ
Work With:

Công tắc Relay

Fibaro Single Switch 2

2,500,000VNĐ
Work With:

Công tắc Relay

Fibaro Smart Implant

1,700,000VNĐ
Work With:

Cảm biến khói cháy

Fibaro Smoke Sensor

2,650,000VNĐ
Work With:

#Combo thiết bị

Fibaro Starter KIT

27,580,000VNĐ
Work With:

Cảm biến chuyển động

Fibaro Swipe

6,550,000VNĐ
Work With:

Cảm biến nhiệt

Fibaro The Heat Controller

4,590,000VNĐ
Work With: