Samsung Smart Tag SHS AKT300W

250,000

  • Sử dụng mở khoá điện tử Samsung SHS-H and SHS-P
  • Phương thức giao tiếp giữa các thiết bị ISO 14443A
Danh mục: