Schlage BR400 Sense Wi-Fi Adapter

1,850,000

  • Chỉ hoạt động với khóa thông minh Schlage Sense
  • Khóa / mở khóa từ mọi nơi trên điện thoại thông minh Android, iPhone, iPad, iPod touch *
  • Dễ dàng ghép nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Schlage Sense
  • Dễ dàng cài đặt & kết nối với mạng Wi-Fi
  • Một bộ chuyển đổi có thể hỗ trợ tối đa 2 khóa
  • Bảo hành giới hạn 1 năm
  • Bộ điều hợp Wi-Fi không tương thích với HomeKit