Fibaro Roller Shutter 3

2,890,000

4 sản phẩm đã bán
  • Bản nâng cấp của Fibaro Roller Shutter 2
  • Bộ điều khiển rèm Fibaro cho phép bạn điều khiển rèm điện, mái hiên, cửa nhà để xe và cổng.
  • Bộ điều khiển rèm Fibaro có thể kiểm soát bất kỳ thiết bị nào có sử dụng động cơ điện AC.
  • Có thể điều khiển bằng các thiết bị Fibaro  khác hoặc bất cứ thiết bị nào có kết nối Z Wave.
  • Cho phép theo dõi mức tiêu thụ năng lượng của động cơ.
  • Điều khiển và giám sát được vị trí của rèm.
  • Thiết bị chấp hành: Rơ Le.
  • Bộ điều khiển rèm Fibaro tương thích với mọi công tắc chuyên dụng điều khiển rèm.