490,000VNĐ
Work With:

Ánh sáng thông minh

Philips ArchiPoint iColor

19,990,000VNĐ
Work With:

Ánh sáng thông minh

Philips ColorReach Powercore 2nd

189,000,000VNĐ
Work With:
Work With:
Work With:
Work With:
Work With:

Ánh sáng thông minh

Philips HUE 4-pack E26

1,250,000VNĐ
Work With:
5,490,000VNĐ
Work With:
5,490,000VNĐ
Work With:
3,990,000VNĐ
Work With:
2,490,000VNĐ
Work With:

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Aphelion downlight

1,690,000VNĐ
Work With:
9,990,000VNĐ
Work With:

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Bloom

1,500,000VNĐ
Work With:
Sale!

Điều khiển trung tâm

Philips HUE Bridge

1,860,000VNĐ 1,290,000VNĐ
Work With:
3,990,000VNĐ
Work With:
5,990,000VNĐ
Work With:
2,490,000VNĐ
Work With:
3,990,000VNĐ
Work With:
3,990,000VNĐ
Work With:
6,990,000VNĐ
Work With:
2,490,000VNĐ
Work With:
5,490,000VNĐ
Work With: