Ring Spotlight Cam Battery

5,590,000

  • Model Number: 8SH1P7
  • Protocol: Cloud-to-Cloud
  • Power Source: Wall-Powered

Mô tả

Spotlight Cam Battery

Spotlight Cam Wired

Spotlight Cam Mount

Floodlight Cam
Price $199.00 $199.00 $249.00 $249.00
Power Source Rechargeable Battery Pack Standard Power Outlet Hardwired to Electrical Boxes Hardwired to Electrical Boxes
Recommended Use Homes without Outdoor Power Sources Homes with Outdoor Power Sources Homes with Outdoor Electrical Boxes Homes with Outdoor Electrical Boxes
Field of View 140° horizontal, 78° vertical 140° horizontal, 78° vertical 140° horizontal, 78° vertical 140° horizontal, 78° vertical
Brightness 300 Lumens 375 Lumens 375 Lumens 1,800 Lumens
Average Install Time 5-10 Minutes 10-15 Minutes 15-25 Minutes 15-25 Minutes
Dimensions 4.9″ x 2.7″ x 2.9″ 4.9″ x 2.7″ x 2.9″ 4.9″ x 2.7″ x 2.9″ 11″ x 8.2″ x 7″
1080p HD Video With Live View check mark check mark check mark check mark
Remote-Activated Siren check mark check mark check mark check mark
Two-Way Talk check mark check mark check mark check mark
Motion-Activated Alerts check mark check mark check mark check mark
Advanced Motion Detection check mark check mark check mark
Video Zoom and Panning check mark
Works With Ring Solar Panel check mark

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Ring Spotlight Cam Battery”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *