Samsung SmartThings Multipurpose Sensor

590,000

12 sản phẩm đã bán
  • Nhận thông báo ngay lập tức khi cửa ra vào, cửa sổ hoặc ngăn kéo mở bất ngờ
  • Phạm vi phát hiện lên đến 4cm
  • Theo dõi nhiệt độ trong bất kỳ phòng nào và kích hoạt bộ điều chỉnh nhiệt của bạn để tự động điều chỉnh
  • Màn hình rung với tích hợp gia tốc