Samsung SmartThings Multipurpose Sensor

590,000

  • Nhận thông báo ngay lập tức khi cửa ra vào, cửa sổ hoặc ngăn kéo mở bất ngờ
  • Phạm vi phát hiện lên đến 4cm
  • Theo dõi nhiệt độ trong bất kỳ phòng nào và kích hoạt bộ điều chỉnh nhiệt của bạn để tự động điều chỉnh
  • Màn hình rung với tích hợp gia tốc

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Samsung SmartThings Multipurpose Sensor”

Your email address will not be published. Required fields are marked *