Aeotec WallSwipe

1,490,000

  • Switch gắn tường Aeotec WallSwipe
  • Có thể kết hợp được với các dạng Realy như : Nano Dimmer, Nano Shutter, Nano Switch
  • Tích hợp và hoạt động trong bất cứ mạng Z-Wave
  • Tương thích với ứng dụng hoặc các thiết bị cùng hệ thống Z Wave