Fibaro Smart Implant

1,990,000

 • Tương thích với Z Wave
 • Tương thích với mọi bộ điều khiển Z-Wave hoặc Z-Wave Plus được chứng nhận.
 • Hỗ trợ các chế độ bảo mật mạng Z-Wave: S0 với mã hóa AES-128 và S2 Được xác thực bằng mã hóa dựa trên PRNG.
 • Hoạt động như một bộ lặp tín hiệu Z-Wave.
 • Cho phép kết nối cảm biến:
  • 6 cảm biến DS18B20,
  • 1 cảm biến DHT,
  • 2 cảm biến analog 2 dây,
  • 2 cảm biến analog 3 dây,
  • 2 cảm biến nhị phân.
 • Tích hợp cảm biến nhiệt độ.

Fibaro Smart Implant cho phép tăng cường chức năng của cảm biến có dây và các thiết bị khác bằng cách thêm giao tiếp mạng Z-Wave.Bạn có thể kết nối cảm biến nhị phân, cảm biến analog, cảm biến nhiệt độ DS18B20 hoặc cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22 để báo cáo kết quả đọc của chúng với bộ điều khiển Z-Wave.Nó cũng có thể điều khiển các thiết bị bằng cách mở / đóng các tiếp điểm đầu ra độc lập với các đầu vào.